Turizm ve Otel İşletmeciliği Tanıtım

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU

OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

 

ALINAN UNVAN

Turizm ve Otel İşletmeciliği  programı öğrencileri, derslerini başarıyla tamamladıktan ve diğer koşulları yerine getirdikten sonra ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

ÖZEL KABUL ŞARTLARI

Yükseköğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmiş olması veya sınavsız geçiş sınavına başvuru yapmak zorundadır. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir.

YETERLİLİK ŞARTLARI

Ön lisans Derecesi almak için azami öğrenim süresinde sınırlama yoktur.

ÖNCEKİ ÖĞRENİMLERİN TANINMASI

Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar.

TARİHÇE

1998-1999 eğitim-öğretim yılından Turizm ve Otel İşletmeciliği  programı örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. 1999-2000 eğitim-öğretim yılında da ikinci öğretime öğrenci alınmıştır. Elektronik teknolojisi programında 40 (normal öğretim) ve 40 (ikinci öğretim) olmak üzere her yıl 80 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Turizm ve Otel İşletmeciliği  programında 4 öğretim öğretim görevlisi ve 1 öğretim üyesi hizmet vermektedir.

PROGRAM PROFİLİ

Turizm sektörü, ulaşım, konaklama, eğlence, kongre, spor disiplinlerini içine alan ve gelişmekte olan ülkelerde en hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Bu sektör ve hizmet endüstrisi döviz gelirinin, yeni  iş sahalarının ve ekonomik büyümenin temel kaynağıdır. Otelcilik, turizm sektörü içinde bir hizmet endüstrisidir. Bu endüstri, yerli ve yabancı konuk ve turistlerin, tarihsel ve kültürel inceleme amacıyla ya da spor yapmak, eğlenmek için düzenledikleri gezi ve konaklama, yemek yeme etkinliklerini kapsar. Programımız turizm alanında projeleri üretecek ve pratiğe geçirecek ara eleman ve yönetici adayı yetiştirmekte ve onları turizmin temel taşları olabilecek düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır.

PROGRAM ÇIKTILARI

Mezunlar;  daha çok otellerde ve turizm sektöründe çalışmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi ve ulaşım olanaklarının artması turizm sektörünün de büyümesi ve gelişmesine, Turizm ve Otelcilik alanının bir uzmanlık alanı haline gelmesine yol açmıştır. Buna bağlı olarak,  bu alanda iyi yetişmiş, yabancı dil bilen kişilere olan gereksinim artmış, iş bulma olanakları genişlemiştir.

SINAV YÖNETMELİĞİ, DEĞERLENDİRME VE DERECELENDİRME

Her öğrenci derslere, uygulamalara, laboratuar, proje, seminer, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet projelerine katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az % 70 ve uygulamalı ve laboratuar çalışmalarının ise en az % 80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikleyazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre, bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

MEZUNİYET ŞARTLARI

Öğrencinin, herhangi bir başarısız dersi olmamalı, genel not ortalaması en az 2.00 (4 sisteme göre), zorunlu meslek stajı yapmış ve kabul edilmiş olmalıdır.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Mezunlar Konaklama işletmelerinde;  Otel Müdürü, Önbüro Müdürü, Resepsiyon Şefi, Resepsiyonist Yiyecek-İçecek Müdürü, Restoran Şefi, Garson, Kat Hizmetleri Yöneticisi, Kat Şefi, Meydan şefi Çamaşırhane Şefi, Oda Görevlisi, Çamaşırhane Görevlisi, Meydancı  gibi değişik mevkilerde çalışma imkânı, Yeme-içme işletmelerinde; Restoran Müdürü, Restoran Şefi, Barmen, Barmaid vb. mevkilerde çalışma imkânı, Seyahat acentalarında; Tur yöneticiliği, Enformasyon Memurluğu vb. mevkilerde çalışma imkânı,  Sağlık Turizmi ve Kongre – Konferans Merkezlerinde; Tanıtım ve satış alanlarında iş imkânları, Turizm Bakanlığının çeşitli kademelerinde, kamuya ait turistik tesislerde, Hava Yolları, Charter Şirketleri, Denizcilik ve Kruvaziyer İşletmeleri  ve Rent-a-Car İşletmelerde iş imkânları, Dikey Geçiş ile Lisans Eğitimine devam edenler için Akademik Kariyer imkânına olanak sağlamaktadır.

Lisans Dereceleri

-İşletme

-İşletme Enformatiği

-İşletme-Ekonomi

-Konaklama İşletmeciliği

-Konaklama ve Turizm İşletmeciliği

-Otel Yöneticiliği

-Turizm İşletmeciliği

-Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

-Turizm ve Otel İşletmeciliği

-Turizm ve Otelcilik

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Tam zamanlı.

PROGRAM BAŞKANI

Öğretim Görevlisi Erkan İsfendiyaroğlu

AKTS KOORDİNATÖRÜ

Okt. Ruşen Taşcı

Bağlantılar
Personel
Yukarı Çık