Aşçılık Programı Ders İçerikleri

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU

OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

AŞÇILIK PROGRAMI

 

DERS İÇERİKLERİ

1.YARIYIL

ATB   1801    ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ

Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için yapılmış olan hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, savaşlar, TBMM’nin açılması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması ile ilgili konular tartışılmaktadır

TDB   1801    TÜRK DİLİ

Türk Dili dersleri, öğrencilerin Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermelerini; duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazanmalarını; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözcük hazinelerini geliştirmelerini; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğrenmelerini; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir.

YDB   1801    İNGLİZCE I *

İngilizce dilbilgisinin temel özellikleri, kelime bilgisi ve yazma becerisi, konuşma pratikleri, kendilerini ifade etme yeterliliği, okuduğunu ve dinlediğini anlama yetisi öğretilmektedir.

BİP     1801    BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I

İnternet ve internet tarayıcısı. Elektronik posta yönetimi, haber grupları /forumlar, web tabanlı öğrenme, kişisel web sitesi hazırlama, elektronik ticaret

AŞÇ    1001    PİŞİRME YÖNTEMLERİ I

Bu derste hiyerarşik yapıya göre mutfak çalışanların iş tanımlarını yapma, uluslarası doğrama ve pişirme yöntemlerini kullanarak çeşitli yemekler hazırlama  yeterliliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

AŞÇ    1003    MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ

Bu derste mutfakta gıda maddelerinin kalite kontrolleri, depo kontrollerini yapma ve besinleri saklama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

AŞÇ    1005    MUTFAK ORGANİZASYONU

Bu derste personel ihtiyacını belirleyerek, iş organizasyonu yapma,  mutfak operasyonu ve bulaşıkhaneyi yönetme yeterliliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.                    

BRY   1801    DOSYALAMA VE ARŞİVLEME

Bu derste dosyalama ve arşivleme ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

SGP    1801    İLKYARDIM

Çocuklarda ilk yardım gerektiren durumlar ve yapılması gerekli acil müdahaleler. Hava yolu, solunum ve dolaşımın normal fizyolojisi. İlk yardımın temel öğeleri. Acil müdahale manevraları (maket üzerinde uygulamalı)

RTV   1801    İLETİŞİM

İletişim, iletişim nedir, süreci ve çeşitleri, öğeleri ve özellikleri, engelleri, sözlü iletişim, sözlü iletişim teknikleri, kuralları, sözlü iletişimde kullanılan yollar, etkili konuşma, yazılı iletişim, tanımı, teknikleri, kuralları, yazılı iletişimde kullanılan araçlar, yazıdilini düzgün kullanma, sözsüz iletişim, beden dili ve etkileri, giyim kuşam, kişisel imaj,

AŞÇ    1501    MESLEKİ MATEMATİK

Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak.

 

 

AŞÇ    1503    MESLEK ETİĞİ

Zorunlu etik ve ahlak kavramları; etik ve ahlak ilişkisi, ahlaki değerler, ahlaki gelişim süreci,etik kuralları,etik toplum ilişkisi,etik davranışı etkileyen faktörler. etik sistemleri; toplumsal sözleşme etiği, kişisel etik sosyal yaşam etiği. kültür normlar değerler                                             

2.YARIYIL                                     

ATB   1802    ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II

Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk inkılâbının stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eğitim kültür alanında ve sosyal alanda yapılmış olan inkılâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri.

TDB   1802    TÜRK DİLİ II

Amaç, öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklamaları; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar.

YDB   1802    İNGİLİZCE II *

Bu ders İngilizce-I dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içerir.

BİP     1802    BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II

Bu ders Bilgi ve İletişim Teknolojileri -I  dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içerir.

AŞÇ    1002    PİŞİRME YÖNTEMLERİ II

Bu derste uluslarası doğrama ve pişirme yöntemlerini kullanarak çeşitli yemekler hazırlama yeterliliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

AŞÇ    1004    MUTFAK PLANLAMA

Bu dersle hijyen sanitasyon kurallarını uygulama, besin öğelerinin kaynaklarını seçme ve mutfağı planlanması yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

AŞÇ    1006    MENÜ PLANLAMA I

Bu derste genel menü ve özel menülerin planlanması yeterliliği kazandırmak amaçlanmaktadır.  

TOİ     1802    KONUK İLETİŞİMİ

Bu derste konukla iletişimi sağlamak ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

AŞÇ    1502    HİJYEN VE SANİTASYON

Bu ders ile öğrencilere; mevzuat ve hijyen kurallarına uygun olarak kişisel hijyen sağlama ve işletme temizlik ve dezenfeksiyon kurallarını uygulama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

SGP    1804    ÇEVRE KORUMA

Çevre yönetmelikleri, yönetmeliklerde belirtilen çevre kuralları, yönetmeliklerde belirtilen şekilde çalışma ortamını düzenlemek, çalışma ortamı ile ilgili risk analizi yapmak, risklerin kontrolünü gerçekleştirmek, çalışan sağlığı korunması için önlemler almak, potansiyel risk kaynaklarını azaltıcı tedbirler almak.

AŞÇ    1504    İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

Bu ders ile öğrenciye; iş güvenliğini sağlamak için gerekli olan yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır

3.YARIYIL                                     

AŞÇ    2001    SOĞUK MUTFAK

Bu derste soğuk mutfakta yapılan yiyecekleri hazırlayıp ilgili birimleri yönetmesi amaçlanmaktadır.

AŞÇ    2003    YÖRESEL MUTFAKLAR

Bu derste yöresel mutfak kültürünü araştırarak bu yörelerin yemeklerini hazırlamak yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

AŞÇ    2005    MUTFAK ÜRÜNLERİ

Bu derste soğuk mutfakta yapılan yiyecekleri hazırlayıp ilgili birimleri yönetmesi amaçlanmaktadır.

AŞÇ    2007    MESLEKİ YABANCI DİL I

Bu derste öğrenciye; temel mesleki tanımlar ve kavramlar ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır                        

AŞÇ    2501    ZİYAFET MUTFAĞI

Bu derste; yiyecekleri hazırlayıp, çeşitli servis şekillerine göre gruplara veya bireysel olarak sunuma hazır hale getirmesi amaçlanmaktadır.

TOİ     2803    YİYECEK İÇECEK SERVİSİ

Bu dersle öğrencilere, uluslararası servis metotlarını uygulamak, kahvaltı servisi yapmak/yaptırmak, sosları servise hazırlatmak, yemek gruplarının servisini yaptırmak, VIP konuklarla ilgilenme yeterliliği kazandıracaktır.

İŞY     2813    İŞLETME YÖNETİMİ I

İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlikleri kazandırılacaktır.

İŞY     2809    KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Bu derste; kalite yönetim sistemlerinin uygulama yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

İŞY     2805    ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

TOİ     2801    OTEL İŞLETMECİLİĞİ

Bu dersle “Otel İşletmeciliği –Yatırım- Yönetim- Planlama- Kontrol kavramları”nı açıklamak yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır.

İŞY     2803    İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Bu derste insan kaynaklarını yönetmek ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.                                    

4.YARIYIL                         

AŞÇ    2002    PASTANE ÜRÜNLERİ

Bu derste çeşitli hamur tekniklerini kullanarak çeşitli pastane ürünlerini hazırlama yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

AŞÇ    2004    DÜNYA MUTFAKLARI

Bu derste; dünya mutfak kültürünü araştırarak bu mutfaklardan yemekler hazırlanması, yeni yemek reçetelerinin tasarlanması ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

AŞÇ    2006    MUTFAK ÇEŞİTLERİ

Bu derste; yiyecekleri hazırlayıp, çeşitli servis şekillerine göre gruplara veya bireysel olarak sunuma hazır hale getirmesi amaçlanmaktadır.

AŞÇ    2008    MESLEKİ YABANCI DİL II

Bu ders Meslek Yabancı Dil-2 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içerir.                

AŞÇ    2502    KONUK İLİŞKİLERİ

Bu dersle öğrencilere, konaklama işletmelerinde, iletişim tekniğine uygun olarak konuklarla olumlu ilişkiler kurmak, olağan dışı durum ve olaylarda konuklara yardımcı olmak, görgü ve protokol kurallarını öğrenmek ve uygulamak yeterliği kazandırılacaktır.

 

AŞÇ    2506    MENÜ PLANLAMA II

Öğrenci bu ders ile menü planlaması menü maliyeti hesaplama ve menü kartı hazırlayabilme yeterliğini kazanabilecektir.

AŞÇ    2504    SÜSLEME SANATI

Mutfak uygulamalarında yemek süsleme sanatının önemini kavratmak, temel dekorlar hakkında beceri sahibi olmak.

TOİ     2802    ŞARAP SERVİSİ

Bu ders ile öğrenciye; şarap çeşitlerinin satın alınması, depolanması, servisini yapma yeterliliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır

TOİ     2804    GÖSTERİ SERVİSİ

Öğrenci bu ders ile konuk masasında gösteriye dayalı yiyecek servisini yapabilecektir.

İŞY     2814    İŞLETME YÖNETİMİ II

Planlama Yapmak, Örgütleme, Yöneltmek, Koordinasyon Sağlamak, Denetim Yapmak, İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak ,İşgören Adayı Bulmak, İşgöreni Seçmek ,İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek, İşgören Performansını Değerleme, İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak, İş Değerleme Ücretlendirmek, Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, Kapasite ve Stok Planlaması,Hedef Pazarı Belirlemek, Ürün Geliştirme, Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek, Tutundurma Politikalarını Belirlemek,Tutundurma Politikalarını Belirlemek, Dağıtım Politikalarını Belirlemek, Müşteri İlişkilerini Yönetmek,Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek, Borç ve Alacakları Yönetmek, Varlıkları Yönetmek,Kaynakları Yönetmek

İŞY     2802    KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

Bu derste; iş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmıştır.

 

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU

OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

AŞÇILIK  PROGRAMI

DERSİN KODU

SINIF

Y.Y.

DERSİN ADI

TÜRÜ

T

U

L

DERS SAATİ

K

AKTS

ATB

1801

1

1

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ

Z

2

0

0

2

2

2

TDB

1801

1

1

TÜRK DİLİ

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1801

1

1

İNGLİZCE I *

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1803

1

1

ALMANCA I *

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1805

1

1

FRANSIZCA I *

Z

2

0

0

2

2

2

BİP

1801

1

1

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I

Z

2

0

0

2

2

3

AŞÇ

1001

1

1

PİŞİRME YÖNTEMLERİ I

Z

2

3

0

5

4

4

AŞÇ

1003

1

1

MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ

Z

5

0

0

5

5

4

AŞÇ

1005

1

1

MUTFAK ORGANİZASYONU

Z

4

0

0

4

4

3

AŞÇ

1497

1

1

MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)

Z

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

19

3

0

22

21

24

BRY

1801

1

1

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME

S

2

0

0

2

2

3

SGP

1801

1

1

İLKYARDIM

S

2

0

0

2

2

3

RTV

1801

1

1

İLETİŞİM

S

2

0

0

2

2

3

AŞÇ

1501

1

1

MESLEKİ MATEMATİK

S

2

0

0

2

2

3

AŞÇ

1503

1

1

MESLEK ETİĞİ

S

2

0

0

2

2

3

 

 

1

1

BÖLÜM DIŞI

S

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATB

1802

1

2

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ

Z

2

0

0

2

2

2

TDB

1802

1

2

TÜRK DİLİ

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1802

1

2

İNGİLİZCE II *

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1804

1

2

ALMANCA II *

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1806

1

2

FRANSIZCA II *

Z

2

0

0

2

2

2

BİP

1802

1

2

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II

Z

2

0

0

2

2

3

AŞÇ

1002

1

2

PİŞİRME YÖNTEMLERİ II

Z

2

3

0

5

4

4

AŞÇ

1004

1

2

MUTFAK PLANLAMA

Z

5

0

0

5

5

4

AŞÇ

1006

1

2

MENÜ PLANLAMA I

Z

3

0

0

3

3

3

AŞÇ

1498

1

2

MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)

Z

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

18

3

0

21

20

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOİ

1802

1

2

KONUK İLETİŞİMİ

S

3

0

0

3

3

3

AŞÇ

1502

1

2

HİJYEN VE SANİTASYON

S

2

0

0

2

2

3

SGP

1804

1

2

ÇEVRE KORUMA

S

2

0

0

2

2

3

AŞÇ

1504

1

2

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

S

2

0

0

2

2

3

 

 

1

2

BÖLÜM DIŞI

S

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AŞÇ

2001

2

3

SOĞUK MUTFAK

Z

2

2

0

4

3

4

AŞÇ

2003

2

3

YÖRESEL MUTFAKLAR

Z

2

4

0

6

4

5

AŞÇ

2005

2

3

MUTFAK ÜRÜNLERİ

Z

2

4

0

6

4

5

AŞÇ

2007

2

3

MESLEKİ YABANCI DİL I

Z

2

0

0

2

2

2

AŞÇ

2497

2

3

MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)

Z

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

8

10

0

18

13

20

AŞÇ

2501

2

3

ZİYAFET MUTFAĞI

S

2

2

0

4

3

4

TOİ

2803

2

3

YİYECEK İÇECEK SERVİSİ

S

2

2

0

4

3

4

İŞY

2813

2

3

İŞLETME YÖNETİMİ I

S

2

0

0

2

2

3

İŞY

2809

2

3

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

S

2

0

0

2

2

3

İŞY

2805

2

3

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

S

2

0

0

2

2

3

TOİ

2801

2

3

OTEL İŞLETMECİLİĞİ

S

2

0

0

2

2

4

İŞY

2803

2

3

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

S

1

1

0

2

2

3

 

 

2

3

BÖLÜM DIŞI

S

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AŞÇ

2002

2

4

PASTANE ÜRÜNLERİ

Z

2

4

0

6

4

5

AŞÇ

2004

2

4

DÜNYA MUTFAKLARI

Z

2

4

0

6

4

5

AŞÇ

2006

2

4

MUTFAK ÇEŞİTLERİ

Z

1

4

0

5

3

4

AŞÇ

2008

2

4

MESLEKİ YABANCI DİL II

Z

2

0

0

2

2

2

AŞÇ

2498

2

4

MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)

Z

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

7

12

0

19

13

20

AŞÇ

2502

2

4

KONUK İLİŞKİLERİ

S

2

1

0

3

3

3

AŞÇ

2506

2

4

MENÜ PLANLAMA II

S

3

0

0

3

3

3

AŞÇ

2504

2

4

SÜSLEME SANATI

S

2

2

0

4

3

4

TOİ

2802

2

4

ŞARAP SERVİSİ

S

2

2

0

4

3

4

TOİ

2804

2

4

GÖSTERİ SERVİSİ

S

2

2

0

4

3

4

İŞY

2814

2

4

İŞLETME YÖNETİMİ II

S

2

0

0

2

2

3

İŞY

2802

2

4

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

S

2

0

0

2

2

3

 

 

2

4

BÖLÜM DIŞI

S

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

30

*             Bu derslerden sadece birisi seçilecektir                                                                                                                                                                                                                                                          

Not:Ders Kredileri : 1 saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi,3-4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanmıştır.                                                                                                                                                             

Yarıyıllar                                              Seçimlik Dersler                                              Toplam                               

I.             Yarıyıl                    6             AKTS                                     30                                                         

II.            Yarıyıl                    6             AKTS                                     30                                                         

III.          Yarıyıl                    10           AKTS                                     30                                                         

IV:          Yarıyıl                    10           AKTS                                     30                                                         

Minimum Mezuniyet Kredisi  : 120 AKTS' dir.                                                                                                                                                                 

DERSLER

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ

TÜRK DİLİ

İNGLİZCE I *

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I

PİŞİRME YÖNTEMLERİ I

MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ

MUTFAK ORGANİZASYONU

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME

İLKYARDIM

İLETİŞİM

MESLEKİ MATEMATİK

MESLEK ETİĞİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ

TÜRK DİLİ

İNGİLİZCE II *

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II

PİŞİRME YÖNTEMLERİ II

MUTFAK PLANLAMA

MENÜ PLANLAMA I

KONUK İLETİŞİMİ

HİJYEN VE SANİTASYON

ÇEVRE KORUMA

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

SOĞUK MUTFAK

YÖRESEL MUTFAKLAR

MUTFAK ÜRÜNLERİ

MESLEKİ YABANCI DİL I

ZİYAFET MUTFAĞI

YİYECEK İÇECEK SERVİSİ

İŞLETME YÖNETİMİ I

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

OTEL İŞLETMECİLİĞİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

PASTANE ÜRÜNLERİ

DÜNYA MUTFAKLARI

MUTFAK ÇEŞİTLERİ

MESLEKİ YABANCI DİL II

KONUK İLİŞKİLERİ

MENÜ PLANLAMA II

SÜSLEME SANATI

ŞARAP SERVİSİ

GÖSTERİ SERVİSİ

İŞLETME YÖNETİMİ II

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

 

 

 

 

 

 

Bağlantılar
Personel
Yukarı Çık